Akcelerace analýzy HTTP provozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hardwarovou akcelerací analýzy nejrozšířenějšího protokolu na internetu, HTTP. Cílem je získat zajímavé položky z HTTP hlaviček a dosáhnout propustnosti potřebné k monitorování provozu na vysokorychlostních sítích. Navrhnutá softwarová implementace v jazyce C je optimalizována pro paralelní prostředí a poté převedena do hardwarové architektury s využitím vysokoúrovňové syntézy. Obě řešení jsou otestovány na vzorku dat z reálného provozu a je změřena jejich propustnost. Dosažené výsledky jsou diskutovány a na základě výsledků je navrhnuté další řešení.
This bachelor thesis addresses hardware accelerated analysis of HTTP, the most used protocol on the Internet. The goal is to extract substantial information from the HTTP headers and to achieve throughput needed for monitoring high-speed networks. The C language is used to create a software implementation which is then optimized for parallel environment and transformed into a hardware architecture using High Level Synthesis. Both solutions, software and hardware one, are tested on real traffic samples and their throughput is measured. Achieved results are discussed and new solution is proposed on their basis.
Description
Citation
BUDISKÝ, J. Akcelerace analýzy HTTP provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Vysvětlete proč u změny šířky datového slova z 32B na 64B nedochází ke zvýšení propustnosti. Napadá vás nějaké řešení, jak tento problém eliminovat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO