Recyklace termoplastů pro potřeby FDM 3D tisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá recyklací základních termoplastů určených pro 3D tisk metodou fused deposition modeling. Představení jejich základních vlastností a možnosti jak tyto materiály recyklovat. Dále představuji dostupná recyklační zařízení a jejich technicko-ekonomické zhodnocení při výrobě recyklovaného vlákna.
The work deals with the recycling of thermoplastics designed for 3D printing method fused deposition modeling. Performance of their basic characteristics and ways to recycle these materials. Then I present the recycling machines and their technical-economic evaluation of the production of recycled filament.
Description
Citation
ŽMOLÍK, O. Recyklace termoplastů pro potřeby FDM 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Upřesnění cenové kalkulace Vlastnosti použitých materiálů Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO