Železobetonová stropní konstrukce administrativní budovy firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce popisuje statickou analýzu a návrh vyztužené monolitické betonové konstrukce administrativní budovy. Cílem je ověřit, rozměry předloženého projektu a navrhnout železobetonovou desku. Deska se nachází nad prvním patrem.
The bachelor thesis describes static analysis and design of reinforced monolithic concrete structure office building. The goal is verify dimensions of submitted project and design the reinforced concrete slab. The slab is situated above the first floor.
Description
Citation
SLANINA, B. Železobetonová stropní konstrukce administrativní budovy firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO