Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti ADC Czech Republic v letech 2010-2014. První částí jsou teoretická východiska, zabývající se vysvětlením finančních ukazatelů, jsou zde uvedeny vzorce potřebné pro jejich výpočet. Druhou částí je část praktická, ve které bude představen podnik, který je předmětem analýzy. Následně budou na základě teoretických poznatků finanční ukazatele vypočítány a výsledné hodnoty okomentovány. Poslední část předložené bakalářské práce je návrhová. Jsou zde navrhnuta opatření, která povedou ke zlepšení současné finanční situace podniku.
This bachelor thesis focuses on the evaluation of financial situation of the company ADC Czech Republic in fiscal years 2010 - 2014. In the first part there are theoretical foundations of the defined indicators which will be later calculated in the practical part of thesis. Second part is practical, where the analysed company is introduced. Financial indicators will be calculated based on theoretical part of the thesis and results commented. The last part of thesis are recommendations. Measures will be proposed in order to improve current financial situation of the analyzed company.
Description
Citation
HURYTOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Klíma (místopředseda) Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno otázka oponenta práce - odpovězeno Ing. Dvořáková - seznámila jste výsledky s vedením společnosti a případně jak návrh hodnotili? - odpovězeno Ing. Milichovský - zůstali by pouze 3 pracovníci na 3 směny? Co by se dělo v případě nemoci, dovolených? Seženete za nabízenou mzdu kvalifikované pracovníky pro obsluhu stroje? - odpovězeno s drobnými nedostatky doc. Brychta - odmítá firma některé zakázky celý rok, nebo je tam sezónní vliv poptávky? - odpovězeno s drobnými nedostatky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO