NEO 2

Abstract
Dipolomová práce NEO 2 je environmentálně zaměřeným, procesuálním projektem, který vychází z problematiky tzv. kůrovcové kalamity. Zabývá se otázkou personifikace mimolidského života. Využívá zkušenosti s materiály, jejich manipulací a opracováním.
Diploma thesis is an environmentally and process oriented project which is based on the issue of the so-called bark beetle calamity. It deals with the personification of non-human life. It uses experience with materials, their handling and processing.
Description
Citation
MOLIŠOVÁ, K. NEO 2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Gabriela Kotíková Bukovinská (člen) Mgr. Anna Remešová (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba diplomové práce byla zahájena prezentací studentky, po níž následovaly posudky vedoucí a oponentky. Oba posudky jsou převážně kladné. Oponentka se mj. dotázala na explicitnější reference k současné teorii a na to, zda je práce kritická k určité trendovosti tématu. Studentka zdůrazňuje, že se v procesu práce snaží od teorie spíše oprostit a nenechat se jí příliš ovlivňovat, nicméně sama píše a mohla své texty v průběhu pandemie uveřejňovat. Celkově se nesla diskuze tím směrem, že práce je zajímavá, nicméně některé detaily by ještě bylo vhodné dopracovat.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO