Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Polygra a.s. v letech 2016 až 2020 a návrhům na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři části. První část se zaměřuje na teoretická východiska, která jsou nezbytná pro finanční analýzu. Druhá část se věnuje představení společnosti Polygra a.s. a aplikací vybraných ukazatelů je proveden rozbor finanční situace. Třetí část obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace společnosti na základě výsledků získaných z finanční analýzy.
The bachelor thesis deals with evaluation of the financial situation of the company Polygra a.s. between the years 2016 and 2020 and proposals to its improvement. The work is divided into three parts. The first part focuses on the theoretical basis that is necessary for the financial analysis. The second part deals with the introduction of the company Polygra a.s. and by application of selected indicators, an analysis of the financial situation is performed. The third part contains proposals for improving the financial situation of the company, based on the results obtained from the financial analysis.
Description
Citation
CARDOVÁ, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázka vedoucího práce: Byl některý z návrhů předložen vedení společnosti? Pokud ano, mohl by být některý z nich využit? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Popisujete několik návrhů, které by vedly ke zlepšení finanční situace podniku. Který návrh byste vy osobně předložila podniku? Nezvážila byste pro zhodnocení prostředků i komerční účely? - Odpovězeno Prof. Meluzín: Proč byly zvoleny termínované vklady? - Částečně odpovězeno Doc. Chlebovský: Z čeho plyne potřeba nového stroje? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO