Asynchronní motor s výkonem 7,5 kW.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářskápráce Návrh asynchronního motoru svýkonem7,5 kW se zabývá analytickým návrhem asynchronního motoru. Práce je členěna do šestičástí. První částí je úvod do problematiky úkolu. Ve druhé části je krátce rozebrána teorie asynchronního motoru. Následující část se zabývá analytickým výpočtem. Vdalší části je provedenoověření návrhuvprogramu RMxprt. Na závěr jsou srovnány výsledkyvýpočtu sprogramem Rmxprt.
Bachelor thesis Induction motor 7,5 kW deals with analytic design of induction motor. The project is structured into 6parts. First part is about itroduction to a problem. The second part shortly analyses theory of induction motor. The next part deals with analytic calculation. In the next part the design is checked in the RMxprt module. In the conclusion both analytic calculation and RMxprt results are compared.
Description
Citation
HEMZAL, M. Asynchronní motor s výkonem 7,5 kW. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Chrobák (člen) Ing. Miloš Pěnička (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-06
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Asynchronní motor s výkonem 7,5 kW. Prezentoval návrh asynchronního motoru a výsledky práce, kde se zaměřil na úpravy různých části žádaného elektrického stroje. Popsal také jednotlivé použité zvolené parametry při návrhu stroje a vysvětlil důvod jejich použití. V rámci shrnutí kompletních výsledků provedl srovnání svých návrhů v rámci tabulky se sledovanými parametry. Odpověděl na otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO