Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku online marketingové komunikace společnosti Sýry & Vína Večerka. Věnuje se především podpoře prodeje a reklamě. Práce se zakládá na poznatcích popsaných v první, teoretické části práce. Analytická část zkoumá a vyhodnocuje současný stav společnosti, konkurenčních firem a na závěr je doplněná o marketingový výzkum. Na základě získaných výsledků analýz jsou navrženy změny na úpravu online marketingové komunikace.
The bachelor’s thesis focuses on the subject of online marketing communication of the company Sýry & Vína Večerka. It aims particularly at sales promotion and advertising. The thesis is based on the information described in the first, theoretical part of the thesis. The practical part examines and evaluates the current state of company, competing companies and at the end is supplemented by marekting research. Based on the obtained results from analyses, changes are suggested to adjust the online communication mix.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, A. Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázka vedoucího práce: Jaký je Váš názor na konstatování: Označení "večerka" v názvu obchodu může evokovat malý obchod se smíšeným zbožím, s omezenou nabídkou, často provozovaný vietnamskými prodejci. Dá se toto komunikačně vyvrátit? - Odpovězeno Otázka vedoucího práce: Jaké odhadujete celkové náklady a přínosy spojené s realizací předložených návrhů? - Odpovězeno Otázka oponenta práce - Kdo bude ve firmě zodpovědný za tvorbu kvalitních a poutavých fotografií (viz kapitola 3.4 sociální sítě) - Odpovězeno doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.: Zkoumala jste jak vnímají název zákaznící? - Odpovězeno Mgr. Helena Musilová: Jsou uvedené slevy vhodně zvoleny? Doplnila by ste je např. o slevy pro věrné zákazníky? - Odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.: Vyžaduje si tlačítko "nákup" přímo na Instagramu nějakou zvláštní úpravu eshopu? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO