Administrativní budova v Brně

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJeneš, Rostislavcs
dc.contributor.authorBenda, Lukášcs
dc.contributor.refereePodroužková, Boženacs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:47:10Z
dc.date.available2019-05-17T15:47:10Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže řešeného prvku. Řešená stropní deska se nachází nad 1NP.Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočtovém programu SCIA Engineer. Výsledné hodnoty vnitřních sil jsou porovnány s výsledky zjednodušené metody. Další část této práce se zabývá problematikou výpočtu lokálně podepřených desek a je provedeno srovnání výsledků normy ČSN EN 1992 a ČSN 73 1201. Na závěr je proveden návrh železobetonového oboustranně vetknutého sloupu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is aimed for design of monolithic reinforced concrete slab of residential building, elaboration of shape and drawings of reinforcement of selected structural element. The slab is situated over the first floor. Calculation of internal forces is made by software system SCIA Engineer. Results of internal forces are compared with results of simplified method. Another part of this document is about issues in calculating of locally supported slabs and is done comparison of results by ČSN EN 1992 and ČSN 73 1201. Finally I performed design of concrete double cantilever column.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationBENDA, L. Administrativní budova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75074cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29187
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectželezobetonová stropní deskacs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectzatěžovací stavycs
dc.subjectvnitřní sílycs
dc.subjectdimenzovánícs
dc.subjectnávrh betonářské výztužecs
dc.subjectvýkresová dokumentacecs
dc.subjectoboustranně vetknutýcs
dc.subjectželezobetonový sloupcs
dc.subjectreinforced concrete slaben
dc.subjectloaden
dc.subjectload casesen
dc.subjectinternal forcesen
dc.subjectdesignen
dc.subjectsizingen
dc.subjectscheme of reinforcementen
dc.subjectdrawing documentationen
dc.subjectdouble cantileveren
dc.subjectconcrete columnen
dc.titleAdministrativní budova v Brněcs
dc.title.alternativeAdministration Building in Brnoen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid75074en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:01:30en
sync.item.modts2021.11.22 22:47:11en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
9.23 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-12182.pdf
Size:
360.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-12182.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-12183.pdf
Size:
365.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-12183.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_75074.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_75074.html
Collections