Řešení technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli. Práce obsahuje technickou zprávu, výkres sutiace, výkaz výměr, technologický předpis, výkres zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, ekonomické zhodnocení dopravy a položkový rozpočet.
Bachelor´s thesis deals solutions to the technological stage of the roof of the winter stadium in Litomysl. The work includes the technical report, drawing of the situation, statement of assessment, technological specification, drawing of the devide construction, schedule, proposal engineer reports, inspection and test plan, health and safety, ekonomic assessment of transport and itemized budget.
Description
Citation
KYNCLOVÁ, V. Řešení technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO