Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá zhodnocením vybraných ukazatelů společnosti ABA Šumperk. Zhodnocení je provedeno pomocí analýzy finančních ukazatelů, na které jsou dále aplikovány statistické metody. Pomocí nichž je analyzována stávající finanční situace a je predikován budoucí vývoj společnosti. Práce obsahuje teoretickou část, která rozebírá teoretické podklady analýzy finančních ukazatelů a aplikovaných statistických metod. Praktickou část, kde jsou provedeny všechny výpočty. Návrhovou část, která se zabývá zhodnocením vybraných ukazatelů a návrhy na zlepšení.
This thesis deals with the assesing of indicators of ABA Šumperk company. The analysis is made by economic indexes which are further applied on statistical methods. By these methods is the current financial situation analysed and further on predicates the future development of the company. The thesis contains theoretical part, which is going through theoretical foundations of analysis of economic indexes and aplicated statistical methods. Practical part, where all calculations are made. Proposal part, which deals with the assesment of economic indexes and proposals for improvement.
Description
Citation
SWIATEK, M. Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Tesař - Diskuze nad vlastními návrhy. - odpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO