Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace opláštění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V této bakalářské práci je řešeno provedení obvodového pláště bytového domu Šemberova. Jedná se o zhotovení provětrávané fasády. Stavebně technologický projekt v bakalářské práci obsahuje pro dané technologické etapy zejména modelaci zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán, finanční náročnost, strojní sestavu, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce.
This Bachelor's thesis deals with the execution of the envelope residential building Šemberova. It concerns realization of the ventilated façade. In this Bachelor's thesis, the building technological project contains primarily a model of the building site accessories, the technological process, the time schedule, the financial heftiness, the machines formation, the check and the test plan, the occupational safety, for these technological phases.
Description
Citation
NOVÁK, M. Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace opláštění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO