Mayersnův vektor v ekonomii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na koaliční hry v teorií her. Na začátku práce jsou definované důležité pojmy, které se tyto hry popisuji. Další částí práce je taktéž aplikace těchto poznatku na reálné situaci, konkrétně se jedná o určení vyjednávací síly politických stran v ČR pomoci Myersnovy hodnoty. Součástí práce je taktéž vlastní aplikace vyvinuta v matematickém software Matlab pro výpočet této hodnoty.
Bachelor thesis is focused on the coalition games in game theory. At the beginning, important terms that relate to these games are defined. Next part of the work is also the application of this knowledge to the real situation, namely the determination of the bargaining power of political parties in the Czech Republic using Myerson value. The work also includes custom application developed in mathematical software Matlab to calculate this value.
Description
Citation
KARMAZIN, A. Mayersnův vektor v ekonomii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické metody v ekonomice
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Klčová: Další využití práce - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO