Supertvrdé řezné materiály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický nitrid bóru) z hlediska jejich označování, výroby, fyzikálně mechanických vlastností (tvrdost, hustota, elektrická a tepelná vodivost), chemických vlastností a aplikačních oblastí. Popisuje sortiment supertvrdých materiálů u vybraných producentů nástrojů a nástrojových materiálů, včetně doporučených řezných podmínek.
The bachelor´s thesis is focused on superhard cutting materials (polycrystalline diamond and polycrystalline cubic boron nitride) in term of their marking, production, physical and mechanical properties (hardness, density, electrical and thermal conductivity), chemical properties and application areas. It describes the range of superhard materials for selected producers of tools and tool materials, including recommended cutting conditions.
Description
Citation
JANIŠTINOVÁ, E. Supertvrdé řezné materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Proč jsou Cermety vhodnější pro dokončovací operace a která část nástroje je důležitá pro dokončovací operace? Je možné fázovou transformaci pro výrobu umělého diamantu provést v obráceném směru? Jaký je další způsob aplikace supertvrdých řezných materiálů? Myslíte, že by se mohl umělý diamant vyrábět v České republice? Co je to kompozitní materiál? Jaký materiál matrice byste zvolila u kovových materiálů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO