Mapování elektromagnetických polí v biologických tkáních

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této studie je seznámit se s teorií elektromagnetického pole a vytvořit modelovou studii šíření velmi krátkých vln v biologických tkáních. Dalším bodem této práce je zjistit velikost měrného absorbovaného výkonu (SAR) za využití platné hygienické normy.
The main objective of this study is to learn about the theory of electromagnetic field and to create a model of propagation of ultrashort waves in a biological tissue. Next point of this paper is to determine a specific absorption rate (SAR) using a valid sanitary standard.
Description
Citation
BEREZNANIN, M. Mapování elektromagnetických polí v biologických tkáních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Mikuláš Huba, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a uspokojivě odpověděl na otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO