Návrh opatření aktualizující postupový diagram obchodního případu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření aktualizující postupový diagram předvýrobních procesů ve strojírenské společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje vybrané metody analýzy procesů a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje analýzu současného stavu podnikových procesů. Návrh řeší zlepšení procesů v podobě procesních map znázorněných diagramem, které poskytují vylepšený model fungování společnosti.
The bachelor thesis deals with the design updating of the process flow diagram in the preproduction process in engineering company. Specifies what is a process, identifies main differences between process and functional management, describes the methods of process analyse and compares the theoretical knowledge of the facts. It presents analysis of the current state of the business processes. The proposal tackle the improvement of processes in the form of process map shown by diagrams that provide an improved model of the functioning of company.
Description
Citation
ŠAŠINKA, V. Návrh opatření aktualizující postupový diagram obchodního případu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce: odpovězeno Otázky oponenta práce: odpovězeno Otázka prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.: Kolik je ve společnosti obchodních referentů? odpovězeno Otázka doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc.: Jaký je rozdíl mezi mzdou a mzdovými náklady? Máte v částce mzdová náklady zakalkulované? odpovězeno Otázka Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.: Co v analýze znemaná zpracování odborných hledisek? Můžete vysvětlit uvedené procesní mapy? částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO