Stanovení optimálních procesních parametrů běžně používaných materiálů v technologii studeného naprašování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Technologie kinetického naprašování za studena je metoda nanášení vrstev materiálu za~nízkých teplot. Na rozdíl od vysokoteplotních metod žárového nanášení nedochází k tepelnému ovlivnění výchozího nanášeného práškového materiálu a tím je zachováno původní chemické a fázové složení. Hlavní náplní této práce je bližší seznámení se s danou technologií, výrobou práškových materiálů a katalogizace optimálních parametrů nanášení.
Cold spray is a coating method at low temperatures. In contrast to precedent methods, there is no heat influece on the initial feedstock powder material and the original chemical and phase composition is therefore retained. Main aim of this work is to understand the technology of cold spray and the production of the respective coatings, and classification of the optimal parameters of depositon, e.g. temperature and pressure of the working gas.
Description
Citation
ANTOŠ, Z. Stanovení optimálních procesních parametrů běžně používaných materiálů v technologii studeného naprašování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Petra Krajňáková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO