Podnikatelský záměr firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro účel elektronického podnikání v oblasti poskytování služeb pronájmu systémů internetových obchodů. Práce obsahuje teoretické poznatky související s problematikou podnikatelského plánu a rozbor aspektů zvoleného záměru. Výstupem práce je zpracování a vyhodnocení reálného podnikatelského plánu, který bude zároveň podkladem pro následnou realizaci.
The main subject of this bachelor‘s thesis is creating a business plan for the purpose of e-business in the renting of online stores systems. The work includes theoretical knowledge related to the business plan and analysis of aspects of the selected project. The outcomes of the thesis are the processing and evaulation of the real business plan, which will be the basis for subsequent realization.
Description
Citation
POLÚCH, E. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) Ing. Pavel Průdek (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Vladimír Šefl (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO