Přesnost měření v kontextu historie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem měření z pohledu přesnosti. V první části je věnována pozornost obecnému vývoji měření od odhadování v dávnověku, přes určování chyb v minulosti, až po dnešní vyhodnocování nejistot měření. Druhá část se zaměřuje na vývoj měření a jeho přesnosti na zvolené reprezentativní veličině – teplotě.
This bachelor's thesis deals with developments in measurement accuracy. First part is dedicated to developments in accuracy throughout history: from the ancient times, through historical error estimation methods and today's error and uncertainty evaluation methods. Second part focuses on developments in measurement and its accuracy of a chosen physical quantity – temperature.
Description
Citation
JEMELÍKOVÁ, K. Přesnost měření v kontextu historie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Studentka seznámila komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděla otázky oponenta i komise (členění uvedených metod, vhodnost použití uvedených metod a jejich technický popis).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO