Generátor pravých náhodných čísel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s generátory pravých náhodných čísel a jejich možnou realizací. Nejprve je věnována pozornost náhodným číslům a generátorům pravých náhodných čísel, u kterých jsou představeny jejich principy a vlastnosti. Dále je uvedena vhodnost použití generátorů na počítači a na zařízení využívaném v internetu věcí. Práce obsahuje popis možností testování výsledných náhodných sekvencí. Součástí práce je návrh a realizace generátoru pravých náhodných čísel, který jako zdroj entropie využívá pohyb kurzoru uživatelem a návrh generátoru pro mobilní telefony. K otestování výsledné sekvence byla použita sada testů NIST STS. Práce obsahuje porovnání výsledků s výsledky testů NIST STS u sekvencí z internetových zdrojů.
The goal of this bachelor thesis is to apprise with true random number generators and their realisation. At first, random numbers and true random number generators are described and principles, details and properties are explained. The thesis also describes the use of generators in computers and in IoT devices and random sequences testing. The part of this thesis is description and realisation of computer generator and description of smartphone generator. The source of entropy used in this work is cursor move. Generated sequences were tested by the NIST STS and compared with sequences from other generators.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, L. Generátor pravých náhodných čísel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prokeš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta: Zdůvodněte, proč je do navržených generátorů zahrnut čas t. Rovněž tak vysvětlete, proč je proměnná t násobena a nikoliv přičítána. Násobením se totiž na vstupu korektoru zvyšuje četnost nul z 50 na 75% a generování náhodných bitů pak trvá déle. Jak vás napadlo generování kódu pomocí myši?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO