Návrh změn komunikačního mixu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn komunikačního mixu společnosti 4PRICE s.r.o. Její teoretická část vysvětluje důležité pojmy z oblasti marketingu a popisuje některé z marketingových analýz. Druhá kapitola se věnuje podrobné analýze současného stavu jmenované společnosti. Z ní vycházející třetí část se zabývá konkrétními návrhy na zlepšení komunikačního mixu společnosti.
This bachelor‘s thesis focuses on the proposal of communication mix improvement for the company 4PRICE s.r.o. Its theoretical part explains important marketing terminology and describes some of marketing analyses. The second chapter deals with in depth analysis of the current state of the above mentioned company. The third part introduces specific proposals for improvement of the company's communication mix.
Description
Citation
KLIMEŠ, R. Návrh změn komunikačního mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Popište detailněji vizuální identitu. Zdůvodněte barevné provedení. - zodpovězeno Jakým způsobem budete měřit zvýšení povědomí o společnosti? Co znamená "povědomí" o společnosti? - zodpovězeno částečně s výhradami Z čeho jste stanovoval pesimistickou, realistickou a optimistickou variantu? - zodpovězeno částečně s výhradami doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Jaké typy pracovněprávních vztahů chcete v rámci svého návrhu navazovat? Odpovídá uvedená mzda realitě v tomto segmentu? - zodpovězeno Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.: Co budete vystavovat na sociálních sítích? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO