Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce pojednává o moderním vytápění rodinných domů pomocí tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přetransformovat ji na teplo, kterým již můžeme vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro tuto transformaci je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zabezpečuje správný chod tohoto zařízení. Poměr mezi získanou tepelnou energií a dodanou elektrickou energií se nazývá topný faktor. Hodnota topného faktoru se většinou pohybuje od 3 do 5 - podle toho při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor. Ideální pro tepelné čerpadlo je například podlahové vytápění, které provozujeme při teplotách kolem 35°C, a při tom je v domě dostatek tepla. Dále tato práce popisuje typy tepelných čerpadel. Jejich výhody a nevýhody. Podrobněji se věnuje tepelnému čerpadlu vzduch-voda. Pro toto tepelné čerpadlo je proveden výpočet orientační návratnosti oproti vytápění plynovým kotlem.
This diploma thesis deals with modern detached house heating by heat pumps. Heat pump is an energetic device able to withdraw (at relatively low temperature) thermal energy from surrounding environment and transform it to heat usable for heating a house or warming up water or a swimming pool. For the process to work, it is necessary to provide a little electrical energy to propel a compressor. Relation between thermal energy gained and electrical energy supplied is then called a heating factor. The heating factor is usually between 3 and 5 according to heat pump operating conditions. The lower is an output temperature, the higher is the heating factor. An underfloor heating operated at 35 degrees Celsius (while the house is warm enough) is ideal for using the heat pump. The thesis describes various heat pump types and their advantages and disadvantages. Air/water heat pump is then explained in more detail including estimation of investment rate of return compared to gas heating.
Description
Citation
ONDRÁČEK, M. Tepelné čerpadlo vzduch-voda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO