Protihluková opatření traktorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená práce se zabývá problematikou vnějšího a vnitřního hluku traktoru a jeho útlumem. Obsahuje také přehled moderních protihlukových materiálů (izolací), používaných v automobilovém průmyslu, zvláště pak v moderních traktorech, k utlumení hluku v kabině a také utlumení hluku vystupujícího do okolního prostředí. Na závěr je obsažena i konkrétní studie, která obsahuje měření vnějšího a vnitřního hluku na několika traktorech a její vyhodnocení.
By the work deals with external and internal noise of tractor and its decline. It also contains an overview of modern anti-noise material (insulation), used in the automotive industry, especially in modern tractors to defusing the noise in the cabin and the stifling of noise acting in the environment. Finally, it included a specific study, which includes measuring external and internal noise on several tractors and evaluation.
Description
Citation
TULIS, J. Protihluková opatření traktorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO