Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou a dodávkou kompaktných predávajúcich staníc tepla. Pomocou vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav informačného systému firmy. Po vyhodnotení výsledkov analýz navrhnem zmeny informačného systému, ktoré budú viesť k zefektívneniu práce, zrýchleniu procesov a tak aj k vyšším ziskom. Následne bude posúdené aj ekonomické hľadisko, prínosy a riziká navrhnutého riešenia.
This work is aimed at assessing the company information system Decon Ltd., which is engaged in designing, manufacturing and selling compact delivery stations of heat. Using appropriate methods and analyte will assess the current state of information system. After evaluation of the analysis i would like to propose changes of the information system, which will lead to more effective work, accelerating the process and thus higher profits. Subsequently it will be examined economically, the benefits and risks of the proposed solutions.
Description
Citation
MARFIAK, A. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Šremr: Odhad přínosů ze zavedení nového IS - odpovězeno Ing. Klčová: Výběr IS (Helios) - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO