Komparace daňové evidence a účetnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je komparace daňové evidence a účetnictví. V teoretické části budou popsány hlavní principy obou metod evidování v souladu s platnými právními normami České republiky. Dále budou definovány rozdíly mezi nimi, jejich hlavní výhody a nevýhody. V druhé části této práce je zpracován návrh přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví pro osobu samostatně výdělečně činnou a zhodnocení dopadu této změny na daňovou zátěž tohoto subjektu.
The subject of this Bachelor’s thesis is the comparison of the tax book-keeping and financial accounting. In first part there is described the main principles both method of registration with current legislation in force in the Czech Republic. There are defined differences between them, advantages and disadvantages. In the second part is a elaborated proposal to transfer the tax book-keeping to financial accounting for the entrepreneur and evaluation this amendment to income tax.
Description
Citation
KOHOUTKOVÁ, Z. Komparace daňové evidence a účetnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (předseda) Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) JUDr. Hana Vejvodová (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno JUDr. Hana Vejvodová: Jaké výhody plynou z přechodu z daňové evidence na účetnictví - zodpovězeno doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.: Akceptoval podnikatel Váš návrh zpracovaný v bakalářské práci? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO