Srovnávací analýza obnovitelných zdrojů energie ve vybraných evropských zemích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je poskytnout informace o obnovitelných zdrojích energie v Německu a v České republice, a to zejména z pohledu historického vývoje, energetické politiky, využití a možností dalšího rozvoje těchto technologií. Po shrnutí klíčových událostí a smluv s přímým vlivem na obnovitelné zdroje, práce analyzuje danou problematiku v Německu včetně energetické transformace této země, nazvané Energiewende. Stejná metodologie je použita při analýze obnovitelných zdrojů energie v České republice včetně srovnání finanční podpory obnovitelných zdrojů v obou zemích. Práce je zakončena kapitolou o vlivu, dopadech a možných důsledcích německé energetické přeměny na energetický sektor České republiky.
The aim of this bachelor’s thesis is to provide information about renewable sources of energy in Germany and the Czech Republic, mainly from the viewpoint of historical development, energy policy and utilization and potential of these technologies. After summarising the key events and treaties, which have a direct influence on the development of renewable energy, the thesis analyses the energy issue in Germany including its transformation of an energy sector called the Energiewende. The same methodology is used in an analysis of the renewable energy sources in the Czech Republic, including the comparison of the financial support of renewable sources in both countries. The thesis concludes with a chapter about impacts and potential consequences of the German energy transition on the Czech energy sector.
Description
Citation
KONEČNÝ, D. Srovnávací analýza obnovitelných zdrojů energie ve vybraných evropských zemích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PaedDr. Alena Baumgartnerová (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student samostatně prezentoval svou bakalářskou práci dobrou angličtinou a pohotově zodpověděl všechny kladené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO