Zvyšování výkonu spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje souhrn informací, týkající se problematiky zvyšování výkonu spalovacích motorů. Popisuje známé způsoby přeplňování, zhodnocuje kladné a záporné stránky realizace. Poskytuje informace o konstrukčním řešení, funkci a technické specifikaci turbodmychadel a kompresorů, ale i dalších možnostech přeplňování. Je poukázáno na charakteristiky takto konstruovaného motoru včetně jeho použití v praxi.
This thesis contains the summary of information that relates to the problematics of the increasing performance of combustion engines. It describes the familiar ways of supercharging, and assesses the positive and negative aspects of implementation. It also gives information about the constructional resolution, about the functions and technical specifications of turboblowers a compressors, and other posible ways of supercharging. This thesis is pointing out the characteristics of the motor that is designed this specific way and his usage in the working conditions.
Description
Citation
EHRENBERGER, P. Zvyšování výkonu spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO