Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku ELMATSERVIS s.r.o. Nejprve bude popsána teoretická část, kde budou uvedeny základní pojmy, vzorce a postupy týkající se finančního zdraví podniku. Dále bude zpracována samotná finanční analýza za roky 2006 - 2010. A na závěr budou navrhnuta řešení k nalezeným problémům.
The goal of the bachelor's thesis concentrates on financial analysis of ELMATSERVIS s.r.o. company. The first part Theoretical grounds describes basic terms, formulas and procedures relating financial health of the company. The next part of the thesis compiles financial analysis for years 2006-2010. In conclusion there are suggestions for resolving outputs of the thesis.
Description
Citation
BALUCHOVÁ, J. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO