Posouzení funkčnosti a bezpečnosti malé fotovoltaické elektrárny na rodinném domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o problematice revizní činnosti na moderním elektrickém zařízení. V první části popisuje všeobecné informace o revizích, poté se zmiňuje o problematice přepětí a v neposlední řadě o fotovoltaických elektrárnách. Druhá část práce je praktická a zabývá se konkrétní revizí fotovoltaické elektrárny.
This bachelor‘s thesis deals with the issues revision of modern electrical devicess. The first part describes general revision information and then mentions the issue of overvoltage and finally photovoltaic power plants. The second part of the thesis is practical and deals with the specific revision of the photovoltaic power plant.
Description
Citation
SEDLÁK, P. Posouzení funkčnosti a bezpečnosti malé fotovoltaické elektrárny na rodinném domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student seznámil v prezentaci komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Posouzení funkčnosti a bezpečnosti malé fotovoltaické elektrárny na rodinném domu. Vedoucí práce doc. Veselka seznámil komisi s posudky oponenta a vedoucího. Docent Veselka přečetl otázky k obhajobě. Student odpověděl pomocí snímků na konci prezentace. Dále byly přečteny otázky od oponenta ohledně přepětí, které student dokázal zodpovědět. Doktor Ptáček měl dotaz ohledně účinnosti panelů v prezentaci. Docent Mastný s odpovědí nesouhlasil a dále se zeptal ohledně zapojení stringu použitých fotovoltaických panelů. Student nedokázal na otázku samostatně zodpovědět. Další dotaz byl od doktora Bátory ohledně použitých vodičů. Doktor Ptáček měl dotaz ohledně požárních předpisů ohledně fotovoltaických panelů. Student odpověděl s dopomocí komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO