Fotovoltaické elektrárny a jejich návrh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a jejich návrhem. Významná část práce se věnuje především technologiím výroby a popisem typů a způsobu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků. Práce se dále věnuje základním částem fotovoltaické elektrárny, jako jsou solární panely, baterie, regulátory, měniče, optimizery a transformátory. Součástí je také praktická část, pod níž patří kapitoly zabývající se podmínkami pro vhodné umístění elektrárny, dále faktory ovlivňujícími její budoucí energetický výnos a posléze už praktickým popisem jednotlivých komponent a součástí výstavby. Praktická část je ukončena porovnáním dvou již existujících elektráren, jenž jsou majetkem Geen Holding a.s., a kde autor práce popisuje, porovnává a hodnotí technické řešení projektů.
This bachelor thesis deals with photovoltaic power plants and their design. A significant part of the work focuses primarily on manufacturing technologies and the type and method of producing various types of photovoltaic cells; further the work focuses on basic components of photovoltaic power plants such as solar panels, batteries, controllers, inverters, transformers and optimizers. This thesis also includes a practical part, which deals with the power plant location conditions, factors influencing the power plants energy yield and a practical description of the construction and individual components. The practical part is completed by the comparison of two already existing power plants owned by GEEN Holding a.s., where the author describes, compares and evaluates their technological solution.
Description
Citation
ALBRECHT, D. Fotovoltaické elektrárny a jejich návrh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PaedDr. Alena Baumgartnerová (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci s chybami a zodpověděl většinu kladených otázek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO