Elektronické hodiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá popisem principů funkce základních elektronických hodin, synchronizací elektronických hodin s časovým normálem. Dále je představeny systémy, které časový normál poskytují. Jsou názorně ukázány možnosti příjmu časového normálu. Nakonec je vyhotoven obvodový návrh elektronických hodin s digitronovou zobrazovací jednotkou poskytující možnost automatické synchronizace času s normálem.
The thesis deals with the description of the principles of the basic electronic clock function, synchronization of the electronic clock with the time standard. Furthermore, the systems that provide the time normal are presented. The possibilities of receiving the time normal are illustrated. Finally, a circuit design of an electronic clock with a digitron display unit providing the possibility of automatic synchronization of time with the time standard is made.
Description
Citation
HAVLÍČEK, D. Elektronické hodiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy odpověděl uspokojivě na dotazy oponenta a reagoval na následující dotazy: - Proč jste použil právě BDC dekodér 7441? - Jaká je spotřeba zařízení? - Jak byste nežádoucí rušení přijímače DCF77 vyrešil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO