Spokojenost zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce usiluje o nalezení řešení s cílem, co nejlépe uspokojit zákazníky Technického muzea v Brně. Počáteční část popisuje teoretická východiska, která obsahují související pojmy. V druhé části je představena společnost, jsou provedeny analýzy jejího marketingového prostředí a vlastní průzkum. Závěrečná část obsahuje doporučení a potencionální řešení, která společnost může provést pro zvýšení spokojenosti zákazníků.
The bachelor thesis is to endeavour to find a solution in order to best satisfy the customers of the Technical Museum in Brno. The initial phase includes theoretical elements which are covering the related terms. The second phase introduces the company with an in depth analysis of its current marketing strategies and my own reasearch. The final phase is a recommendation and potential solutions the company can implement, based on an applied analysis on how to increase customer satisfaction.
Description
Citation
PEŠKOVÁ, I. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Ing. Josef Veselý, CSc. Ve SWOT analýze v sektoru příležitostí jsou uvažovány pouze interní aspekty? Proč? odpovězeno Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. Uvažovala byste do odpočinkových zón a místa občerstvení místo sedaček z Ikea na něco atraktivnějšího? odpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. Proč jste řešila pouze centrálu muzea a ne ostatní detašovaná pracoviště? odpovězeno Řešila jste návratnost provozu občerstvení? odpovězeno Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Na základě jakých podkladů byla založena analýza rizik? odpovězeno Kdo je cílová skupina zákazníků? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO