Multimediální výuka projektování výrob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí počítačového projektování, výroby, logistiky. Dále se zabývá podrobněji rozdělením podniků, projektovým managementem, řešením problematiky v těchto oblastech, metodikou a konkrétními postupy při zpracování úkolů pro rozmisťování. Další náplní předkládané bakalářské práce bylo zaměřit se na možnosti multimediální výuky předmětů obsahující danou tématikou.
This bachelor’s thesis deals with computer aided design, production, and logistics. Further on it deals with types of companies, project management, problem solving in previously mentioned fields, methodology, and particular procedures of solving tasks of placement. Another objective of this particular bachelor’s thesis is to focus on the possibilities of multimedia instruction for subjects dealing with previously mentioned topics.
Description
Citation
KLIMEK, M. Multimediální výuka projektování výrob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Recman, CSc. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1. Lze do multimediálního programu uvést příklady konkrétních "maket" strojů s potřebnými manipulačními prostory?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO