Moderní systémy pro řízení budov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice chytrých domácností. Cílem této práce je provést rešerši systémů pro řízení budov a firem, které se zabývají chytrou elektroinstalací na českém trhu. U zvolených systémů Loxone, ABB-free@home, iNels, tyto systémy jsou následně porovnány z pohledu vstupních pořizovacích nákladů. Získané poznatky jsou následně použity pro vyhodnocení ekonomicky i technicky nejvýhodnějšího systému pro vybranou domácnost. Výsledkem je provedení návrhu řídícího systému pro rezidenční objekt.
Abstract This bachelor thesis deals the current smart technologies and problems of smart homes. The main aim of this thesis is objective research, comparison of the systems for smart home control and companies, which provides them on the czech market. Selected systems functions are subsequently compared based on purchased costs. The conclusions from this work are used for the economical and technical evaluation of the most benefical smart system for a choosen model of exemplary house. The outcome of this theses is design of the smart home control system for the model household.
Description
Citation
SKOUPÝ, O. Moderní systémy pro řízení budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vojtek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval řešení a výsledky bakalářské práce Moderní systémy pro řízení budov. Vedoucí práce Ing. Bátora a oponent Ing. Janík seznámili komisi se zněním posudků. Otázky z posudků student správně zodpověděl. V rozpravě doc. Baxant položil dotaz na návrh jištění, student návrh vysvětlil. Dále se doc. Baxant dotázal na svítidla použitá v projektu, student dotaz zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO