Odlehčená kryptografie pro embedded zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se věnuje tématu odlehčené kryptografie, konkrétně dvou blokovým šifrám PRESENT a LBLOCK a hešovací funkci PHOTON. V práci jsou představeny principy, na kterých kryptografická primitiva pracují, typy zařízení vhodné pro implementaci, časté útoky a jejich úspěšnost, dále jsou implementována na mikrokontroler odděleně i jako součást kryptografického protokolu. Implementace byla měřena z hlediska času a počtu bytů, které zabírá v jednotlivých pamětích. Výsledky jsou použity pro porovnání šifer mezi sebou i s hashovací funkcí a pro výběr dvou verzí protokolu k testování. Jednotlivé verze jsou zhodnoceny i porovnány.
This bachelor thesis focuses on lightweight cryptography. The main focus is on block ciphers PRESENT and LBLOCK and hash function PHOTON. The theoretical basis of cryptographic primitives are presented with devices which are commonly used for them, cryptanalysis attacks and their success rate. The primitives are implemented on microcontroller separately and in cryptographic protocol. There was measured time and usage of memories of the implementations. The results were used for comparison of ciphers, hash function and selection of two versions of the protocol for testing. Each version was tested and compared to the other.
Description
Citation
NEKUŽA, K. Odlehčená kryptografie pro embedded zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
V rámci práce autor zmiňuje, že mikro-kontrolér MSP430G2955 pracuje na 16MHz, což není zcela pravda. Mikro-kontrolér může pracovat max. do této frekvence, nicméně aktuální vždy záleží na uživatelském nastavení. Jakým způsobem byla nastavena frekvence při měření na MSP430? Byla skutečně 16 MHz? Doba vykonávání taktu je 62,5 ns, vzhledem k předchozí otázce, jakým způsobem byla vypočítána tato doba, vzhledem k tomu, že je uvedena pouze max. hodnota frekvence, která se mění s nastavením? Praktické využití vašeho návrhu? - Pro měření na více bodech, např. počasí. Data budou zabezpečeny při přenosu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO