Návrh počítačové sítě pro skladovací prostory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem nové počítačové sítě pro mešní budovu v rekonstrukci, která bude sloužit jako zázemí pro živnostenskou činnost klienta. Návrh sítě vychází z analýzy současného stavu, požadavků klienta a teoretických východisek z oboru počítačových sítí. Výsledný návrh splňuje požadavky klienta a měl by sloužit jako podklad pro realizaci sítě.
The bachelor's thesis deals with a complex design of a new computer network for a building in reconstruction. The building will serve as a background for the client's trade activities. The network design is based on an analysis of the current state, client requirements and theoretical background in the field of computer networks. The resulting design meets the client's requirements and should be used as a basis for the implementation of network hardware.
Description
Citation
JAROŠ, P. Návrh počítačové sítě pro skladovací prostory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: Jak bude v rozvaděči zakončen kabel od antény? - Odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce: Jak je řešeno oddělení bezdrátové sítě od navržené infrastruktury? - Odpovězeno Otázky Komise: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.: Proč jste router a modem umístil odděleně? - Odpovězeno doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.: Je opravdu potřeba chlazení dvěma ventilátory? - Odpovězeno doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.: Podle čeho jste zvolil umístění zásuvek? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO