Kontejner na vzdělávací materiál

Abstract
Tématem bakalářské práce je vzdělávací kontejner pro děti v galeriích a muzeích bez edukačních místností. Zvolené téma práce jsem řešila výpisem potřeb dětí a jejich pomůcek ke kreslení. Proto jsem vytvořila model, na který si děti můžou sednout, použít jej jako malý stoleček, a který navíc pod víkem ukrývá veškeré pomůcky pro kreslení. Kontejner je mobilní a dá se stohovat. Přínosem práce je lepší komfort dítěte při výukových programech v expozicích galerie nebo muzea.
The theme of bachelor thesis is an educational box on wheels designed for children in galleries and museums without any educational classrooms. I did a list with children needs and their tools for drawing. I designed a model that children can sit on, use it as a small drawing table and are able to find all their drawing needs under the container lid. Containers are mobile and can be stacked. The benefit of the work is better comfort for children in educational programs in galleries or museum expositions.
Description
Citation
BALKOVÁ, N. Kontejner na vzdělávací materiál [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) MgA. Tereza Hejmová (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) MgA. Jan Brož (člen) MgA. Petr Štěpán (člen) MgA. Ivars Gravlejs (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka na úvod představila bakalářskou práci – návrh kontejneru na vzdělávací materiál do muzea J. Hoffmanna (a případně i jiných expozic). Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Studentka následně reagovala na připomínky oponenta (rozložení a stabilita kontejneru, složení kontejneru z více částí). Diskutovalo se o váze produktu, principu zavírání. M. Macháček se dotázal na splnění norem pro výrobek pro děti (povrchová úprava je dle studentky nezávadná). J. Brož kladně hodnotil mobilitu a stohovatelnost. Celkově v diskuzi převládalo pozitivní hodnocení projektu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO