Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je nový rodinný dům pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu v obci Hustopeče nad Bečvou v Olomouckém kraji. Tento rodinný dům je řešen jako zděný stěnový systém vyzdívaný ze systému HELUZ, stropy jsou řešeny stropními nosnými panely HELUZ. Střešní konstrukce je provedena z dřevěných vazníků, jejichž stabilita je zajištěna zavětrováním. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešen šikmou sedlovou střechou o sklonu 32°. Objekt se nachází na rovinném terénu na pozemku bez předešlé zástavby.
The subject of the thesis is a new family house for a family of four to five located in the Hustopeče village and its surroundings in the Olomouc region. This house is designed as a brick wall system jacketed from the HELUZ system, ceilings are designed by HELUZ supporting ceiling panels. The roof structure is made of wooden trusses which stability is ensured by the bracing. The building has two floors, without a basement, covered with sloped gable roof with an angle of 32 degrees. The building is located on a flat terrain on the property without the previous development.
Description
Citation
TOMEČKOVÁ, M. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO