Financování projektů z fondů EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá regionální politikou Evropské unie, jejími strukturálními fondy a moţnostmi čerpat finanční zdroje z jednotlivých programů. Zaměřuje se především na financování lidských zdrojů a zaměstnanosti. V praktické části je analyzován projekt školení zaměstnanců firmy s cílem rozvoje kvalifikační úrovně a dovedností zaměstnanců a zvýšení efektivity práce.
The Bachelor thesis deals with the regional policy of European Union, its structural funds and opportunity to obtain financial sources from particular programs. Mainly focuses on financing of human resources and employment. Practical part analyzes project which is based on training employees with target in advance level of qualification and skills and increment in efficiency of work.
Description
Citation
VRTÍLKOVÁ, E. Financování projektů z fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) Mgr. Miroslav Penka (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO