Podnikatelský záměr na založení developerské společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na založení developerské společnosti, která se bude zabývat realizací stavebního projektu. Návrh podnikatelského záměru vychází ze shromážděných informací, analýzy součastného stavu oboru a nalezení tržní příležitosti.
The aim of master´s thesis is processing of the business plan for creating developer´s company that will be dealing with the realization building project. The proposal of business plan gets out of gathered informations, analysis of contemporary state of the branch and finding the market opportunity.
Description
Citation
ŠTĚPÁNKOVÁ, K. Podnikatelský záměr na založení developerské společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO