Tepelné zpracování hliníkových odlitků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem tepelného zpracování hliníkových odlitků. První část práce je tvořena přehledem slévárenských slitin a používaných technologií výroby odlitků, za kterými následuje popis tepelného zpracování. Ve druhé části je popsán experiment, zkoumající vliv podmínek při vytvrzování na výsledné vlastnosti hliníkové slitiny.
This bachelor thesis deals with the topic of heat treatment of aluminium castings. The first part of this thesis comprises of casting alloys and casting technology summary, followed by description of aluminium heat treatment. The second part descibes an experimet, that examins the effect of conditions during aging upon final aluminium alloy properties.
Description
Citation
MÁTL, V. Tepelné zpracování hliníkových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Boris Láník (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student Vojtěch Mátl svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce, byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující dotazy: Co nám umožní nasazení metod thixocastin a rheocasting v praktickém provozu? zodpovězeno Slyšel jste pojem lightweighting? zodpovězeno Proč jste prováděl pouze 3 měření tvrdosti a proč jste nezvolil statistické hodnocení rozdílů středních hodnot? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO