Konstrukce kamerového pojezdu pro natáčení časosběrných záběrů se zaměřením na objekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací kamerového pojezdu za použití 3D tiskárny a platformy arduino. V teoretické části práce byla provedena analýza aktuálně užívaných typů kamerových pojezdů, na základě této analýzy byly vypracovány koncepční varianty, ze kterých bylo vybráno nejvhodnější konstrukční řešení. V praktické části práce bylo toto konstrukční řešení vypracováno, byly provedeny výpočty bezpečnosti u zvolených uzlů a byla vypracována výkresová dokumentace zařízení. Následně byl zhotoven prototyp, který byl testován, zda splňuje všechny požadavky. Zhotovené zařízení je schopno nést kameru o hmotnosti 3 kg, pojezdový vozík se pohybuje v rozsahu vzdáleností 0-1200 mm, rychlost hlavního pohybu je nastavitelná v rozmezí 0,37 mm/s až 60 mm/s. Dále je možné otáčet kamerou během hlavního pohybu v rozsahu od 0° do 1800° rychlostí, která je závislá na rychlosti hlavního lineárního pohybu. Zařízení tedy splňuje všechny cíle bakalářské práce.
This Bachelor’s thesis deals with the constructional plan and implementation of the camera slider while using a 3D printer and Arduino platform. In theoretical part, there is an analysis of the commonly used camera sliders. Based on this analysis, several variations were prepared, and the most feasible constructional plan was chosen. In practical part, the aforementioned plan was worked out, safety calculations concerning selected nodes were made, as well as the mechanical drawing of the device. A prototype was then built and tested, whether it met all the requirements. The suggested device fulfils all the objectives of the Bachelor’s thesis.
Description
Citation
KOUPIL, M. Konstrukce kamerového pojezdu pro natáčení časosběrných záběrů se zaměřením na objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a odpovídal na následující dotazy. Dotazy oponenta: 1. Jak je řešeno předepnutí ozubeného řemenu u sestavy pro otáčení kamery? ZODPOVĚZENO 2. Jaká byla použita 3D tiskárna pro tisk dílů? ZODPOVĚZENO 3. Jak byl definován rozsah rychlostí pro pojezd? ZODPOVĚZENO Dotazy členů komise: 1. doc. Koutný: Jak byly díly dimenzovány, aby zařízení mohlo pracovat se zátěží 3 kg? ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO 2. Ing. Strecker: Proč nebyla zvolena kuličková vedení namísto vedení se čtvercovým profilem? NEZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO