Modular Reality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Úlohou projektu je formou špekulácie vyvolať otázky nad súčasným koncipovaním architektúry, bytovou politikou a osobným vlastníctvom. Ako môže zvyšujúca sa miera automatizácie a "smart" riešení ovplyvniť správanie spoločnosti? A ako túto zmenu dokáže reflektovať architektúra? Jednou z nesmiernych výhod modulárneho dizajnu je možnosť výmeny jednotlivých dielov - modulov. Výmena je možná nielen z dôvodu opravy, ale aj z dôvodu prispôsobenia si produktu podľa svojich predstáv. Dá sa teda povedať, že jednou zo zásadných vlastností modulárneho dizajnu je možnosť ZMENY. Architektúra je už zo svojej podstaty statická. V porovnaní s inými hmotnými súčasťami nášho prostredia podlieha zmene len veľmi ťažko. Projekt automata skúma možnosti dynamickej architektúry a kladie si otázky ako by mohla vyzerať architektúra reflektujúca spoločnosť podliehajúcu neustálym zmenám. Je možné takúto architektúru obývať? Stať sa jej súčasťou? A aká je úloha architekta v celom tomto procese?
This project tries to ask by the means of speculation questions about contemporary architectectural conception, housing politics and personal ownership. How does the increasing amount of automatization and "smart" solutions change the state of society? And how could architecture reflect this change? One of the main advantages of modular design is the ability to change and replace modules. The reason of replacement often caused by the desire of customization of products according to one's needs. We can therfore state that one of the key properties of modular design is the ability "to change". Architecture is by it's means static. Compared to other aspects of our environment, it has the least amount of ability to change. Project Automata researches the possibilities of dynamic architecture and asks mainly those questions: How could an architecture reflecting the dynamic change in society look? Is it possible to live in such architecture? And what is the purpose of architect in the whole process?
Description
Citation
KUČAVÍK, P. Modular Reality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Prof. Dr. Henri Hubertus Achten (předseda) doc. Ing. arch. Miloš Florian, Ph.D. (člen) Ing. arch. Mag.arch. Saman Saffarian (člen) Ing. arch. et Ing. Rudolf Müller (člen) Ing. arch. et Ing. Jan Vrbka (člen)
Date of acceptance
Defence
Student odprezentoval svůj projekt založený na navrženém algoritmu. Představil základní modulární buňku řešeného systému a vysvětlil principy fungování projektu. Student dostatečně zodpověděl otázku posudku. Student reagoval na otázky zkušební komise, byly kladeny otázky na distribuci a údržbu buněk, jejich fungování a benefit celého systému. Vyzdviženo bylo rozpracování projektu a vizuální forma prezentace. Kritizovány byly funkční nedostatky řešeného projektu a smysluplnost konceptu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO