Měření drsnosti hran při laserovém dělení kovů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307 popisuje laserové řezání kovů a jeho průmyslové využití. Práce se skládá z části teoretické a experimentální. Teoretická část popisuje fyzikální a konstrukční principy průmyslových laserů, jejich jednotlivé typy, výhody a využití. Experimentální část zkoumá výsledky oxidačního řezání ocelí běžné jakosti. Pro experiment byl použit CO2 laser od firmy TRUMPF. Hodnocen byl výskyt vad řezu a zejména výsledná drsnost řezné hrany. V závěru byl shrnut vliv chemického složení materiálu a parametrů řezného procesu na výsledky řezání.
This bachelor thesis elaborated as a part of branch 2307 engineering studies describes metal laser cutting and its industrial use. The thesis consists of theoretical part and experimental part. The theoretical part describes physical and constructive principle of industrial lasers, its individual types, advantages and use. The experimental part goes into results of common quality steel oxidizing cutting. The CO2 laser from TRUMPF company was used in this experiment. Cut defect appearance and final roughness of cutting edge were the subject of evaluation. The conclusion summarizes effect of material chemical composition and cutting proces parameters on cutting results.
Description
Citation
VACULKA, J. Měření drsnosti hran při laserovém dělení kovů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s vypracováním a závěry své bakalářské práce. Zodpověděl dotazy recenzenta a zkušební komise. Otázky zkušební komise: Porovnání řezání plazmou a vodním paprskem s laserem? Jaké údaje jsou uvedeny v tabulce chemického složení? Jaký má vliv obsah Si při řezání? Na jaké délce byla měřena drsnost?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO