Ztrátová komprese video signálů – kvantování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem mé bakalářské práce je ztrátová komprese videosignálů. Protože sekvence videosignálů často vyžadují velké množství paměti pro jejich uchovávání a zabírají velkou šířku pásma při jejich přenosu, je nutné videosignály komprimovat. Některé standardy pro kompresi videosignálů používají dvourozměrnou diskrétní kosinovou transformaci. Mým úkolem je rozšířit tuto transformaci o další rozměr (čas) a otestovat použití trojrozměrné diskrétní kosinové transformace. Zaměřuji se hlavně na porovnávání obrazové kvality v závislosti na velikosti ztrátové komprese. Tato práce také popisuje metody kvantování koeficientů vzniklých trojrozměrnou diskrétní kosinovou transformací.
The aim of my bachelor’s thesis is a lose video signal compression. Because sequences of digital video signals typically require vast amount of electronic memory for storage, and occupy much bandwidth during the transmission, the video signals must be compressed. Several video compression standards use two-dimensional discrete cosine transform. My job is to extend one more dimension (time) and make tests of three-dimensional discrete cosine transform. I focused on video quality compared to the compression ratio. This paper also describes a technique for generating the quantisation values for three dimensional discrete cosine transform coefficients.
Description
Citation
BALADA, R. Ztrátová komprese video signálů – kvantování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (člen) Ing. Milan Motl, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO