Renovace historického vozu Trabant 601

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření technického postupu prací při renovaci automobilu Trabant 601 a následně postup aplikovat v praxi. První část práce se věnuje historii a vývoji automobilky VEB Sachcenring Automobilwerke Zwickau. Následuje historie automobilu Trabant 601 s popisem vyráběných variant. Další kapitoly se věnují technickému popisu vozidla a postupu prací při renovaci. Celá renovace je podložena fotodokumentací. V poslední části je zhodnocena cenová náročnost celého projektu.
The aim of this thesis is to create a technical procedure for the renovation of the automobile Trabant 601 and to subsequently describe the use of this procedure in practice. The first part describes the history and development of the car manufacturer VEB Sachcenring Automobilwerke Zwickau. This is followed by the history of the automobile Trabant 601 with the description of manufactured variants. The contents of the subsequent chapters are the technical descriptions of the vehicle and of the procedure for its renovation. The whole process of renovation is substantiated by photographic documentation. The last part includes financial assessment of the whole project.
Description
Citation
KRČEK, Š. Renovace historického vozu Trabant 601 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1)Volnoběžka v převodovce, její účel, konstrukční provedení zodpovězeno 2)Tzv. vlaštovka v systému podvozku zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO