Návrh řízení materiálových toků ve skladovém hospodářství internetového obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studií materiálových toků ve skladovém hospodářství vybraného internetového obchodu. Ve své práci se zaměřuji především na logistickou koncepci skladu a následnou analýzu současného stavu materiálových toků s ní souvisejících. Na základě výsledků analýzy jsou navřena zlepšení, která povedou k úspoře času na přípravu objednávky a ke spokojenosti zákazníka.
This bachelor thesis deals with the study of material flows in the warehouse management of a selected online store. In my thesis I focus mainly on the logistic concept of the warehouse and the subsequent analysis of the current state of the material flows related to it. Based on the results of the analysis, improvements are suggested that will lead to savings in order preparation time and customer satisfaction.
Description
Citation
MAROZ, T. Návrh řízení materiálových toků ve skladovém hospodářství internetového obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Bartošek: Vysvětlete použití přístupu logistické koncepce, která byla pro bakalářskou práci použita. Některé faktory v rámci SWOT analýzy jsou napsány tučně, jiné obyčejným písmem, proč to tak je? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO