Algoritmy vyhledávání v jazyce C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Vyhledávání ve všech možných formách je v dnešní době hojně používanou operací nejen v oblasti informačních technologií. Proto je pochopení a ovládnutí základních vyhledávacích algoritmů nezbytné pro každého, kdo se chce vyvíjet služby obsahujících i mechanismus vyhledávání. Ve své práci se zabývám vyhledáváním především z pohledu programátora jazyka C. Představím zde ty nejzákladnější vyhledávací algoritmy a aplikace demonstrující jejich činnost. Cílem celé práce je vytvořit učební pomůcky pro snazší pochopení problematiky vyhledávání.
Searching in all possible forms is at the present time widely used operation not only in the subject of information technology. So the understanding and the grasp of the basic searching algorithms is necessary for everyone who wants to develop services containing searching mechanism. In my work I deal with the searching from the view of C language programmer. I will introduce basic searching algorithms and demo applications of their principles. Goal of whole work is to create study aid for easier understanding of the search subject.
Description
Citation
NEJEZCHLEB, I. Algoritmy vyhledávání v jazyce C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-08-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO