Tepelná čerpadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje stručný úvod do problematiky tepelných čerpadel a rozebírá princip jejich fungování. Dále je v této práci zmíněno rozdělení a charakteristika kompresorů, tepelných výměníků a chladiv. V práci jsou rozebrány jednotlivé druhy tepelných čerpadel, mezi něž patří typy: vzduch–voda, voda–voda a země–voda, včetně uvedení výhod a nevýhod a podmínek pro jejich realizaci. V poslední část práce se věnuje výpočtu návratnosti investice v případě využití tepelného čerpadla pro ohřev teplé užitkové vody a jeho zhodnocení.
The Bachelor thesis contains a brief introduction to heat pumps problems and analyses a principle of their operation. In this thesis there is further mentioned partition and characteristics of compressors, heat exchangers and refrigerants. In the thesis there are described heat pump types, which are: air–water, water–water and ground–water, including advantages and disadvantages and conditions of realization. The last part of the thesis deals with calculation of investment in the case of using heat pump for hot service water heating and its analysis.
Description
Citation
KUBIK, M. Tepelná čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO