Komunikační mix společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Shockworks, s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která s danou problematikou souvisí, druhá část je zaměřena na charakteristiku společnosti, marketingový mix, SWOT analýzu a hlavně současný komunikační mix, na jehož základě jsou v poslední části práce rozpracovány návrhy na zlepšení aktuální situace.
The main objective of this thesis is the analysis, evaluation of current communication mix of the Shockworks, s. r. o. and suggestions for its improvement. The theoretical part describes the theoretical background associated with that issues, the second part focuses on the characteristics of the company, marketing mix, SWOT analysis and especially current communication mix, which covers the last part of the work developed proposals to improving the current situation.
Description
Citation
KUPCOVÁ, H. Komunikační mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO